Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on muuttaa Suomea. Yhdistys edistää uutta ajattelua Suomen tulevaisuuden hyväksi: rohkeita ja ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotka perustuvat sekä kestävään arvopohjaan että tietoon, tutkimukseen ja muutosten ennakointiin. Yhdistys edistää kansalaisten vapautta toteuttaa itseään loukkaamatta muita, kannustaa yhteiseen toimintaan yli kaikkien jakolinjojen, kunnioittaa jokaista ja edellyttää jokaisen kunnioittamista. Yhdistys edistää feminismiä: sukupuolten tasa-arvoa yksityisessä ja julkisessa elämässä sekä eri ihmisryhmiä sortavien rakenteiden tunnistamista ja purkamista. Yhdistys edistää vähemmistöjen oikeuksia. Yhdistys tukee ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja kaikilla elämänalueilla, ja se haluaa varmistaa luontokokemukset seuraaville sukupolville. Yhdistys edistää kansainvälistä Suomea, jossa jokainen tuntee olevansa tasa-arvoinen syntyperästä riippumatta, ja jonne ulkomaalaiset haluavat tulla opiskelemaan, töihin ja perustamaan perheen. Yhdistys taistelee pelon ja vihan lietsontaa vastaan. Yhdistys edistää osaamisen ja osallisuuden yhteiskuntaa, jossa innostava työ ja rohkea yrittäminen, laadukas koulutus ja tutkimus ovat välineitä itsensä kehittämiseen, keskinäiseen solidaarisuuteen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Yhdistys edistää Suomen palveluiden ja teollisuuden menestystä digitaalisessa, resurssitehokkaassa maailmantaloudessa kannustamalla fiksun valtion ja luovien yritysten yhteispeliä. Yhdistys edistää Suomea, jonka aito markkinatalous ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus osoittavat edistyksen tietä muulle maailmalle.

Yhdistyksen tarkoitus on muuttaa Eurooppaa. Yhdistys edistää eurooppalaista yhteistyötä: yhteisiä ratkaisuja työttömyyteen, köyhyyteen ja osattomuuteen, kunnianhimoisia ympäristölinjauksia ja reiluja sisämarkkinoita. Yhdistys toimii EU:n puolesta, jossa kansalaisten hyvinvointi on tärkeämpi kuin yhtiövalta. Yhdistys edistää euroalueen yhteistä talouspolitiikkaa, joka suosii investointeja, innovaatioita ja työllisyyttä ja joka vastaa kansallisuhon ja populismin haasteisiin paremmin kuin keskusjohtoinen finanssikontrolli. Yhdistys edistää Suomen vaikutusvaltaa EU:ssa, jotta olisimme jälleen osa ratkaisua, emmekä osa ongelmaa.

Yhdistyksen tarkoitus on muuttaa maailmaa. Yhdistys edistää työtä rauhan puolesta kaikkialla maailmassa. Yhdistys edistää Suomea, joka kantaa vastuunsa maailmanlaajuisista haasteista, väkivaltaisten konfliktien ja ympäristökriisien ehkäisemisestä sekä pakolaisuudesta. Yhdistys edistää Suomea, joka tavoittelee reilumpaa globaalia tulonjakoa ja puolustaa aktiivisesti ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, tekee aloitteita ja esityksiä, järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toteuttaa asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja kannatustapahtumia.