Kuntavaalit

Miksi olen ehdolla kuntavaaleissa?

Tampere on kotikaupunkini. Olen syntynyt ja kasvanut täällä, käynyt peruskoulun ja lukion, harrastanut, löytänyt ensimmäisen työpaikkani, rakastunut ja pettynyt, siis kasvanut aikuiseksi.

Lukion jälkeen lähdin vuosikymmeneksi maailmalle, ensin Englantiin ja sitten Helsingin kautta takaisin Englantiin, töihin Brysseliin ja Eurooppaa kiertävälle radalle. Reilut neljä vuotta sitten toiveissa ollut paluu Tampereelle toteutui, koti löytyi vadelmapensaiden ja omenapuiden keskeltä Irjalasta ja samalla tein myös paluun nuoruuden rakkaaseen taidekouluun, tällä kertaa harrastuksen sijaan töihin.

Tampere on siis koti. Se tarjoaa meidän perheellemme niitä asioita, jotka tekevät elämästä arvokasta ja mielekästä: turvallisen kasvuympäristön lapsillemme, työtä meille vanhemmille, rikkaan kulttuurielämän ja harrastusmahdollisuudet. Minulle Tampere on eteenpäin katsova, kansainvälistyvä ja rohkea kaupunki, joka satsaa asumiseen, julkiseen liikenteeseen ja tulevaisuuden palveluihin.

Tätä kehitystä haluan olla viemässä eteenpäin ja määrittämässä sen suuntaa. Tampereen ja päätöksentekijöiden on katsottava reippaasti eteenpäin, ei vain vaalikausi kerrallaan, vaan 50 vuotta eteenpäin. Haluan olla luomassa Tamperetta, joka on vuonna 2080 edelleen Suomen vetovoimaisin kaupunki asukkaille ja pohjolan kiinnostavin kaupunki kulttuuritoimijoille, yrittäjille, tieteelle ja tutkimukselle.

Sellaista kaupunkia rakennetaan panostamalla ihmisiin ja hyvinvointiin, investoimalla työllisyyteen ja kehittämällä avoimuutta, demokratiaa ja kansainvälisyyttä. Alta löydät jotain ajatuksiani tiiviisti, lisää blogini puolelta ja aina saa kommentoida, kysyä, laittaa viestiä sosiaalisen median kautta tai sähköpostilla. Tehdään yhdessä Tampereesta tulevaisuuden kaupunki!

Jokaiselle toimiva arki

Arjen sujuminen on jokaiselle meistä tärkeää. Se, että asuminen, julkinen liikenne ja palvelut tukevat arkea, liikkumista ja harrastamista on yksi hyvän elämisen edellytys. Erityisen tärkeää tämä on ruuhkavuosien keskellä taiteileville lapsiperheille. Siksi valtuutettujen tärkeimpiä tehtäviä onkin keskittyä arkeen.

Tulevaisuuteen investointi tarkoittaa panostamista lapsiin ja nuoriin. Jokainen lapsi ja nuori on pidettävä mukana, syrjäytymistä on torjuttava aktiivisesti varhaisesta lapsuudesta alkaen ja koulutukseen on panostettava. Tämä tarkoittaa niinkin yksinkertaisia asioita, kuin riittäviä resursseja neuvolapalveluihin, jotta neuvolassa voidaan käydä riittävän usein. Tai subjektiivisen päivähoito-oikeuden varmistamista, se kun ei ole Tampereellakaan itsestään selvyys. Kahden edellisen vuoden aikana se on saatu varmistettua vain valtuustossa äänestyksen jälkeen. SDP:n tavoite on palauttaa päivähoito jokaisen lapsen oikeudeksi lakiin perustuen, mutta sitä ennen on oikeudesta pidettävä kiinni Tampereella valtuuston voimin.

Kulttuuri todella kuuluu kaikille

Tampere on monin tavoin hieno kulttuurikaupunki ja se on hyvä. Kulttuurin harrastaminen lisää hyvinvointia ja kulttuuritarjonta tekee kaupungista elinvoimaisen ja vetovoimaisen paikan. Kulttuurin saavutettavuus ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan siihen on panostettava niin lasten, kuin vanhustenkin osalta.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus edes yhteen harrastukseen. Harrastaminen tukee sekä oppimista, että tarjoaa sosiaalisen ympäristön ja taitoja, jotka edistävät osallisuutta ja torjuvat syrjäytymistä. Tampereen pitääkin ottaa käyttöön harrastustakuu ja mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastaminen, oli se sitten liikunta-, tiede- tai taideharrastus.

Kulttuuri, ja ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen jäävät kuntien vastuulle sote-uudistuksen toteutuessa. Kulttuuri ja terveys tukevat luontevasti toisiansa. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tuleekin tukea nykyistä laajemmin, se luo hyvinvointia ja säästää muualta. Kirjastoista on huolehdittava ja niille on turvattava riittävät toimintaedellytykset myös kehittää ja laajentaa toimintaansa. Teattereiden, museoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden tukemisessa on otettava huomioon myös esteettömyys ja mahdollisimman edullisten kulttuurielämysten tarjoaminen, jotta jokaisella olisi mahdollisuus nauttia taiteesta ja kulttuurista.

Töitä ja koulutusta tulevaisuuden tarpeisiin

Ihmisiin panostaminen tarkoittaa myös työllisyyspolitiikkaa. Tampere kärsii korkeasta työttömyydestä ja siihen puuttuminen vaatii aktiivisia toimia. Kaupunki voi edesauttaa työllisyyttä esimerkiksi julkisilla investoinneilla työllistäviin hankkeisiin ja panostamalla palveluihin, sekä luomalla luotettavia toimintaympäristöjä liiketoiminnalle.

Koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen luo tulevaisuuden edellytyksiä. Peruskouluissa on ryhmäkoot pidettävä riittävän pieninä oppimisen ja koulurauhan turvaamiseksi. Toisen asteen koulutukseen on panostettava ja jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on löydettävä koulupaikka. Tampere3 näyttää mallia yhteistyöstä, jolla tähdätään pitkälle, sitä on syytä tukea.

Tampereen tulee panostaa avoimeen ja kansainväliseen toimintaympäristöön, joka houkuttelee kaupunkiimme yhä enemmän osaajia ja toimijoita myös muualta. Tämä tarkoittaa myös rasismin ja kaikenlaisen vihapuheen yksiselitteistä torjuntaa.

Tampere on upea, muttei vielä valmis. Tarvitaan visioita, luovuutta ja reilu annos rohkeutta, jotta voimme luoda kaupungin, joka on avoin ja kansainvälinen, jossa pidetään kaikki mukana kehityksessä ja jossa jokaisen arki toimii. Tehdään yhdessä Tampereesta meidän kaupunki!